Cihazın Adı:  YÜKSEK SICAKLIK APARATLI X-IŞINLARI KIRINIMI CİHAZI 

Cihazın Markası: BRUKER MARKA D 8 ADVANCE MODEL

 

 

Bruker Marka D 8 Advance model x ışınları kırnımı cihazı Bakır (Cu) ve Molibden(Mo) x ışını tüplerine sahiptir. 1500 0Cye kadar çıkabilen fırını sayesinde yüksek sıcaklıklardaki faz dönüşümlerinin tespiti yapılabilinmektedir. Ayrıca monte edilebilen farklı dedökörleri sayesinde daha hızlı, daha detaylı ve de belirli bölgelere yoğunlaşarak noktasal faz analizleri yapılabilinmektedir. X-IşınıDifraktometre (XRD) sistemi ile; inorganik katı malzemelerin kalitatif ve yarı kantitatif  faz (mineralojik) içeriği, yarı kantitatif amorf faz miktarı, kristal boyutu,sıcaklığa bağlı olarak malzemenin yapısında meydana gelen mineralojik değişiklikler, altlık üzerine kaplanmış ince film kaplamalarının mineralojik içeriği, kalınlığı, üretim esnasında bilerek oluşturulan veya kendiliğinden oluşan tekstür, malzemenin yapısında bulunan ve kullanım esnasında bozulmalara yol açabilecek kalıntı gerilmeleri tespit edilebilmektedir. Ayrıca sıfır arka plan (zero background) numune tutucusu ile 1gr ın altındaki toz numunelere de x-ışınları kırınımı analizi yapılabilmektedir. 

Örnek Özellikleri

  • Toz numunelerin analizi için en az 5 gram numune gerekmektedir.
  • Numune 100 veya 200 mikron altına öğütülmelidir. 
  • Toz olmayan numuneler için numune yüzeyi düzgün olmalıdır ve genişliği maksimum 5cm ve kalınlığı maksimum 1,5cm yi geçmemelidir.