Alt yapı oluşturma ve geliştirme  kapsamında merkezimizdeki yüzey alanı ölçüm (BET) cihazının programı güncellenmiş,kurulumu ve kalibrasyonu yapılarak,kullanıcı eğitimleri alınmıştır. 
 

Cihazın Adı: YÜZEY ALANI ÖLÇÜM CİHAZI(BET)

Cihazın Markası: MICROMERITICS


 

Micromeritics marka Gemini 2380 model bilgisayar donanımlı bu cihaz ile –198 oC deki sıvı azot ortamında azot (N2) gazı adsorpsiyonu tekniğine dayalı olarak katıların m2/g olarak yüzey alanları ölçülebilmektedir. Sistem, katalizörler, seramikler, maden ve cevherler, sinterlenmiş materyaller, yapı malzemeleri, mineraller, çimanto numuneleri, iyon değiştirici reçineler, adsorbanlar, aktif karbon, ilaç hammadeleri, metalurjik tozlar, aşındırıcılar ve polimerler gibi katı ve toz maddelerin tam otomatik olarak BET yüzey alanı ve gözenek boyutu gibi fiziksel yüzey özelliklerini yüksek vakumda hızlandırılmış olarak belirlemek için kullanıma elverişlidir. Cihazin ölçüm aralığı makro, mezo ve mikro gözenekleri kapsamaktadır.Minimum 0.01 m2/g değerine kadar ölçüm yapabilmektedir. Sonuçlar bilgisayar monitöründen multi-point BET yüzey alanı, single-point BET yüzey alanı ve multipoint Langmuir yüzeyalanı değerleri şeklinde alınabilmektedir.

Cihazın yazılımından şu veriler elde edilmektedir:

  • Tüm adsorbsiyon desorpsiyon izotermleri
  • Tek noktalı ve çok noktalı BET yüzey alanı hesaplamaları
  • Toplam gözenek hacmi hesaplamaları
  • Langmuir Yüzey Alanı hesaplamaları
  • BJH adsorbsiyon ve desorbsiyon (Harkins & Jura ve Halsey kalınlık denklemleriyle)
  • BJH adsorbsiyon ve desorbsiyon gözenek boyut dağılımı hesaplamaları
  • Dollimore Heal adsorbsiyon ve desorbsiyon gözenek boyut dağılımı hesaplamaları
  • Dubinin-Radushkevich ve Dubinin-Astakhov gözenek analizi hesaplamaları
  • MP-Metodu, deBoer t-plot çizim metodları