Alt yapı oluşturma ve geliştirme  kapsamında alınan Cıva Porozimetresi cihazının birimimiz Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine  kurulumu ve kalibrasyonu yapılarak, kullanıcı  eğitimleri  alınmış, cihaz üniversitemiz ve diğer üniversite öğretim üyeleri/elemanları, öğrencileri ve sanayi kuruluşlarına yönelik analizler yapmaya başlamıştır. 
 

Cihazın Adı: CIVA POROZİMETRESİ

Cihazın Markası: MICROMERITICS

Civa porozimetresi, toz veya yığınsal numunelerde por boyutu, por boyut dağılımı ve yüzey alanı ölçümleri ile kütlesel yoğunluk tayininde kullanılmaktadır. Ölçüm, civa gibi reaktif ve ıslatıcı olmayan bir sıvının, yeterli basınç uygulanmadığı takdirde ince porlara giremeyeceği prensibi üzerine kuruludur. Cihaz, uygulanan basınca karşı hücrede azalan cıva miktarını, hücre uçları arasındaki kapasitans değişiminden tayin eder. Por boyutu ise basıncın fonksiyonu olarak hesaplanır. Civa porozimetresi katalizör, seramikler, mineral ve maden ürünleri, sinterlenmiş materyal, yapı malzemeleri, biyolojik implantlar, membranlar,adsorbanlar, aktif karbon, zeolit, ilaç hammaddeleri, metalurjik tozlar, aşındırıcılar ve polimerler gibi malzemelerin gözeneklilik ve boyutsuz hacim dağılımlarının hesaplanmasında kullanılmaktadır. 
 

  • Basınç : Düşük basınç 50psia, yüksek basınç 60.000psia
  • Cihaz ile 3nanometre ile 360mikronmetre aralığındaki iç gözenekler ölçülebilir.