Alt yapı oluşturma ve geliştirme  kapsamında alınan Yüksek Sıcaklık Aparatlı X-Işınları Kırınımı cihazının birimimiz Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine  kurulumu ve kalibrasyonu yapılarak, öncelikli kullanıcı  eğitimleri  alınmış, cihaz üniversitemiz ve diğer üniversite öğretim üyeleri/elemanları, öğrencileri ve sanayi kuruluşlarına yönelik analizler yapmaya başlamıştır. 

 

Cihazın Adı:  YÜKSEK SICAKLIK APARATLI X-IŞINLARI KIRINIMI CİHAZI 

Cihazın Markası: BRUKER MARKA D 8 ADVANCE MODEL

 

 

  

 

 

Bruker Marka D 8 Advance model x ışınları kırnımıcihazı Bakır (Cu) ve Molibden(Mo) x ışını tüplerine sahiptir. 1500 0Cye kadar çıkabilen fırını sayesinde yüksek sıcaklıklardaki faz dönüşümlerinin tespiti yapılabilinmektedir. Ayrıca monte edilebilen farklı dedökörleri sayesinde daha hızlı, daha detaylı ve de belirli bölgelere yoğunlaşarak noktasal faz analizleri yapılabilinmektedir. X-Işını Difraktometre (XRD) sistemi ile; inorganik katı malzemelerin kalitatif ve yarı kantitatif faz (mineralojik) içeriği, yarı kantitatif amorf faz miktarı, kristalit boyutu, sıcaklığa bağlı olarak malzemenin yapısında meydana gelen mineralojik değişiklikler, altlık üzerine kaplanmış ince film kaplamalarının mineralojik içeriği, kalınlığı, üretim esnasında bilerek oluşturulan veya kendiliğinden oluşan tekstür, malzemenin yapısında bulunan ve kullanım esnasında bozulmalara yol açabilecek kalıntı gerilmeleri tespit edilebilmektedir.