Cihazın Adı: Dielektrik Spektrometre


Cihazın Markası: Novotherm-HT 1200 Model

 

 

1- Novotherm-HT 1200 Model Spektrometre Dielektrik,İletkenlik (Conductivity) ve empedans ölçümlerini değişken sıcaklık (25-1000 ºC’ye kadar) ve/veya frekans aralığında (3μHz – 20MHz) yapabilmektedir.

 

2- Yüzeyi düzgün plaka şeklinde ve 3 mm kalınlığa kadar olan bulknumuneler için elverişlidir.

 

3- Cihazın empedans ölçüm aralığı 0.1mΩ-100TΩ

 

4- Kapasitans (C) ölçüm aralığı 1fF-1F.

 

5- Sistem aşağıdaki parametrelerin ölçümünü odasıcaklığı ile +1200 °Csıcaklık, 3μHz -20MHz frekans aralıklarında yapabilmekte ve sağlanan yazılımla bu ölçülenparametrelerin grafikleri çıkarılmaktadır

 

-DielectricPermittivity (ε)

-Impedance(Z)

-PhaseAngle (Ø)

-Capacitance(C)

-DissipationFactor (D)

-Inductance(L)

-QualityFactor (Q)

-Resistance(R)

-Reactance(X)

-Conductance(G)

-Susceptance(B)

-Admittance(Y)

 

 

Cihazın Adı: Piezoelektrik Sabiti Ölçüm Cihazı


Cihazın Markası: APC İnternational

 

 

 

Cihazın Adı: Elektriksel Kutuplama Düzeneği

 

Cihazın Markası: Trake Model 610 E