Cihazın Adı: KALORİMETRE

Cihazın Markası: IKA WERKE

Katı (Kömür) ve sıvı (Fuil-Oil) yakıtların Alt Isıl Değer ve Üst Isıl Değer olarak Kilo-Kalori/Kg (K-Cal/Kg) cinsinden kalori değerini vermektedir. Cihaz bombalı yakma prensibine göre çalışmaktadır.

Cihazın Adı: KARBON KÜKÜRT ANALİZ CİHAZI

Cihazın Markası: MET MULTILAB

 

Katı ve sıvı yakıtların ve ayrıca kömür külünün elementer Karbon ve Kükürt miktarını % (yüzde) ağırlık olarak vermektedir. Cihaz yüksek sıcaklıkta (1250 0C’de) yakma ve meydana gelen karbon ve kükürt gazlarının Infrared (IR) adsorpsiyon tekniğine göre tespiti esasına dayanmaktadır. Bu sayede yakıtların yanar kükürt, külde kükürt ve toplam kükürt oranları ile elementer karbon oranları tespit edilebilmektedir.