Cihazın Adı: TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM)

Cihazın Markası: LEO

LEO 1430 VP model SEM cihazı W (Tungsten) filament ile çalışmaktadır. Cihaz üzerinde ikincil elektron (secondary electron), geri yansıyan elektron (backscattered electron) ve X ışınları (EDX- Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) detektörü bulunmaktadır. Cihaz görüntü üzerinde nokta, çizgi, alan ve haritalama yöntemleri ile kalitatif ve semi-kantitatif olarak elementer analizleri yapabilmektedir.

Örnek Özellikleri:

  • Kütle veya toz halinde analizi yapılacak olan numuneler iletken olmalıdır.
  • İletken olmayan numuneler karbon veya altın ile kaplanmalıdır.

 

Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz SEM analizlerinin görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Cihazın Adı: ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU

Cihazın Markası: PARKSİSTEM

Atomik boyutlara kadar sivriltilmiş bir iğne ucu yardımıyla, yüzeyin yüksek çözünürlükte, üç boyutlu görüntülenmesini sağlar. Görüntüleme, iğne ucunun yüzey ile etkileşiminin incelenmesi sonucunda gerçekleştirilir. Değişik amaçlar için farklı iğne uçları kullanılır. Taramalı alan mikroskobu üç farklı teknik kullanabilmektedir. Bunlar; iğnenin yüzeye temas ettirilerek uygulandığı temas yöntemi, iğnenin yüzeye temas etmediği temassız yöntem ve iğnenin yüzeye vurularak uygulandığı vurma yöntemidir. Örnek yüzeylerinin görüntülenmesi yanı sıra faz, elektrik iletkenlik ve manyetik farklılıklar da saptanabilmektedir. Genel kullanım amacı, üç boyutlu yüzey görüntüsü eldesi, nanolitografya, yüzey pürüzlülüğünün tespiti, nano boyutta kalınlık ölçümü olarak sayılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

XY tarama : 50µm x 50 µm

XY tarama çözünürlüğü: 0.02nm

Z ekseninde tarama: 12µm

Optik mikroskop: 800x

 

17 Şubat 2016, Çarşamba 892 kez görüntülendi