Kısa adı TUAM olan Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 18.08.2004 tarih ve 25551 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle kurulmuş bir hizmet birimidir. Merkezin amacı, üniversiteye bağlı fakülte/enstitü/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere araştırma ve uygulama imkânı sunmak, öğretim elemanlarını bilgilendirmek, kurslar ve seminerler düzenlemek, sanayinin ihtiyacına uygun analiz ve araştırmalar yapmak, kamu ve/veya özel kuruluşlara ileri teknolojide test ölçüm imkânları sunmak, üniversitenin araştırma potansiyelini artırmak ve ulusal ve uluslar arası ölçekte proje bazlı rekabet gücünü geliştirmektir.

TUAM bünyesinde halen; X-Işınları Kırınımı (XRD) ile Minerolojik Analizler, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile Mikroyapı Analizi, DSC-TG-DTA ile Simultane Termal Analizler, C/S Tayin Cihazı ve Kalorimetre ile Kömür ve Fuel-Oil Yakıt Analizleri, Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ile Nano Yüzey Analizleri, BET ile Spesifik Yüzey Alanı Ölçümleri, Mikrosertlik Analizi, Isıl İşlemler gibi laboratuarlar mevcuttur. Bu laboratuarlarda bulunan ileri teknoloji ürünü cihazlarla birçok alanda hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşlarına araştırma – geliştirme (Ar-Ge) ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bunun yanında TUAM, sahip olduğu uzman çalışma ekipleriyle hem üniversitemiz bünyesindeki ve hem de diğer üniversitelerdeki lisansüstü ve lisans düzeyindeki bilimsel çalışmalara hizmet ve destek sağlamaktadır.

 

Aktif, dinamik ve huzurlu bir çalışma ortamı, genç ve değişime açık akademik kadrosuyla TUAM, üniversite üst yönetiminin yapılanma ve revizyon çalışmalarına destek veren anlayışı sayesinde sürekli bir kalite geliştirme çabası içerisindedir.

AKÜ Merkez Laboratuar Altyapı Oluşturma ve Geliştirme Projesi (2010K120430) kapsamında merkezin var olan altyapısı daha da geliştirilerek bazı yeni cihazların alımı, kurulumu ve kalibrasyonları tamamlanmıştır. Merkezimizde halen 2 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi, 1 şef ve 1 işçi personel görev yapmaktadır. Yeni cihazların alımıyla merkez altyapı olanakları daha da genişleyerek hizmetlerine devam edecektir.

17 Şubat 2016, Çarşamba 279 kez görüntülendi