Cihazın Adı: DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRİ(TG-DSC/TG-DTA/TG)

Cihazın Markası: NETZSCH

Netzsch marka DSC cihazı yönteminde malzeme ve referans maddesine aynı sıcaklık programı uygulanırken malzemede bir değişiklik olması halinde, malzemeyi veya referansa bir elektrik devresi yardımı ile dışarıdan ısı eklenerek her ikisinin de aynı sıcaklıkta kalması sağlanır. DSC eğrileri, eklenen eğrilerin ısının sıcaklığa karşı çizilen grafikleridir. Bu grafikte görülen pikin altında kalan alan tepkimede emilen veya açığa çıkan ısıyla, pik yükseklikleri de tepkime hızı ile doğrudan orantılıdır. dH pozitif ise (endotermik), malzeme ısıtıcısına ısı eklenir ve pozitif bir sinyal elde edilir. dH negatif ise (ekzotermik), referans ısıtıcısına ısı eklenir ve bir negatif sinyal elde edilir. Bu piklerin integrali numunenin aldığı veya verdiği ısı miktarına bağlıdır. DSC yalnız entalpi değişiminin olduğu olaylara karşı değil, aynı zamanda numune ile refaransın ısı kapasiteleri arasındaki farka karşı da çok duyarlıdır. Ayrıca cihaz ile DSC-TG, DTA-TG ve iri malzemeler için (en fazla 5cmlük hacmi dolduracak numuneler için ) sadece TG gibi üç farklı analiz yapılabilmektedir.

Cihaz ile, kütle değişimi, dekompozisyon, termal kararlılık, oksidasyon, dönüşüm entalpisi, spesifik ısı (Cp), faz geçiş sıcaklıkları, cam geçiş sıcaklığı, kristalizasyon davranışları, vb. analizler yapılabilmektedir.

Sistem oda sıcaklığı ile maksimum 1600°C sıcaklık aralığında 0.001-30 0K/dk ısıtma hızı ile ölçümler yapabilmektedir.

Ölçümler inert atmosferde (Yüksek saflıkta Argon gazı kullanılarak) yapılabilinmektedir.

 

Cihazın Adı: TERMAL İLETKENLİK ÖLÇÜMÜ ANALİZİ
Cihazın Markası: C-THERM / TCi Thermal Conductivity

TCi – Thermal Conducttivity Analyzer model termal iletkenlik katsayısı ölçüm analizi cihazı ile köpük,polimer ve seramik olarak üç farklı grup malzeme çeşitlerinin termal iletkenlik sabiti ( k ) oda sıcaklığında belirlenebilmektedir. Cihaz 3cm çapa sahip hassas sensörü ile sensör üzerine koyulan  malzemenin termal iletkenlik sabiti ( k ) W/mK cinsinden belirlenmektedir.  Ölçümü yapılacak malzemenin uygun bir yüzeyi ( düz ve pürüssüz) cihazın sensörü ile temas ettirilir ve cihaz sensör ile numune arasındaki sıcaklık etkileşiminden yola çıkarak malzemenin termal iletkenlik katsayısını( k ) W/mK cinsinden belirlemektedir.

 • Ölçümü yapılacak olan numuneyi herhangi bir özel şekle sokmak gerekmemektedir.
 • Ölçümün yapılacağı yüzeyin düz ve pürüssüz olması gerekmektedir ayrıca ölçüm yapılacak  yüzeyde çok iri gözeneklerin olmaması gerekmektedir.
 • Numunenin toplam ağırlığı 3kg ı geçmemelidir.
 • Ölçümü yapılacak numune:
 • Köpük kategorisinde bir numune ise en az 2mm,
 • Seramik Kategorisinde bir numune ise en az 5mm,
 •  Polimer kategorisinde bir numune ise en az 5mm kalınlığa sahip olmalıdır.

 

Cihazın Adı: DİFERANSİYEL TERMAL ANALİZ (DTA-TG)

Cihazın Markası: LINSEIS

Tamamen bilgisayar kontrollü DTA-TG cihazı 0.1–50 0C/dak. ısıtma hızları ile 1500 0C’ ye kadar çıkabilmektedir. Bir malzemenin sıcaklık artışı ile bünyesinde meydana gelen değişimleri belirlemekte kullanılır. (TG), malzemenin ısı karşısında gösterdiği endotermik ve ekzotermik reaksiyonlar tespit edilir. Analizler normal atmosfer şartlarında gerçekleşmektedir. Özellikle seramik hammaddelerinin sıcaklık artışı ile uğradığı ağırlık kayıplarının ve bünyelerinde meydana gelen reaksiyonların hangi sıcaklıklarda meydana geldiği, reaksiyon cinsi ve şiddeti, böylelikle de hammaddelerin termal davranışları belirlenmektedir.

 Örnek Özellikleri:

 •  Katı malzemeler (toz halinde olmaları tercih edilir).
 • Örnek ağırlığı yaklaşık 10gr

 

 

Cihazın Adı: DİLATOMETRE

Cihazın Markası: LINSEIS

Dilatometre, örneğin sıcaklığın ya da zamanın bir fonksiyonu olarak boyut ölçülerindeki değişimi ölçer. Bu teknik malzemelerin doğrusal genleşme katsayılarının saptanmasında kullanılır.

Örnek Özellikleri:

 • Örnekler düz ve kesit alanları daire ya da kare olmalıdır.
 • Örneğin maksimum çapı 10 mm’den büyük olmamalıdır.
 • Örnek kalınlığı 1 mm ile 14 mm arasında olmalıdır.

 

17 Şubat 2016, Çarşamba 1876 kez görüntülendi