TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMAMERKEZİ 

YÖNETİM KURULU-2015

 

Yrd. Doç. Dr. Metin ÖZGÜL Merkez Müdürü
Prof. Dr. İbrahim EROL Fen Bilimleri Enstitüsü Temsilcisi
Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN Teknoloji Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Mustafa YILDIZ Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Ali Ekrem ARITAN Mühendislik Fakültesi Temsilcisi