TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMAMERKEZİ 

YÖNETİM KURULU-2015

 

Yrd. Doç. Dr. Metin ÖZGÜL

Merkez Müdürü

Prof. Dr. Hüseyin ENGİNAR

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN

Teknik Eğitim Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Mustafa YILDIZ

Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Sevgi GÜRCAN

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi