Cihazın Adı: TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM)

Cihazın Markası: LEO

LEO 1430 VP model SEM cihazı W (Tungsten) filament ile çalışmaktadır. Cihaz üzerinde ikincil elektron (secondary electron), geri yansıyan elektron (backscattered electron) ve X ışınları (EDX- Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) detektörü bulunmaktadır. Cihaz görüntü üzerinde nokta, çizgi, alan ve haritalama yöntemleri ile kalitatif ve semi-kantitatif olarak elementer analizleri yapabilmektedir.

Örnek Özellikleri:

  • Kütle veya toz halinde analizi yapılacak olan numuneler iletken olmalıdır.
  • İletken olmayan numuneler karbon veya altın ile kaplanmalıdır.

 

Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz SEM analizlerinin görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

19 Şubat 2016, Cuma 183 kez görüntülendi