TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMAMERKEZİ 

YÖNETİM KURULU-2020

 

Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZGÜL Merkez Müdürü
Prof. Dr. İbrahim EROL Fen Bilimleri Enstitüsü Temsilcisi
Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN Teknoloji Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Mustafa YILDIZ Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem ARITAN Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

 

17 Şubat 2016, Çarşamba 195 kez görüntülendi