Cihazın Adı: DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRİ(TG-DSC/TG-DTA/TG)

Cihazın Markası: NETZSCH

Netzsch marka DSC cihazı yönteminde malzeme ve referans maddesine aynı sıcaklık programı uygulanırken malzemede bir değişiklik olması halinde, malzemeyi veya referansa bir elektrik devresi yardımı ile dışarıdan ısı eklenerek her ikisinin de aynı sıcaklıkta kalması sağlanır. DSC eğrileri, eklenen eğrilerin ısının sıcaklığa karşı çizilen grafikleridir. Bu grafikte görülen pikin altında kalan alan tepkimede emilen veya açığa çıkan ısıyla, pik yükseklikleri de tepkime hızı ile doğrudan orantılıdır. dH pozitif ise (endotermik), malzeme ısıtıcısına ısı eklenir ve pozitif bir sinyal elde edilir. dH negatif ise (ekzotermik), referans ısıtıcısına ısı eklenir ve bir negatif sinyal elde edilir. Bu piklerin integrali numunenin aldığı veya verdiği ısı miktarına bağlıdır. DSC yalnız entalpi değişiminin olduğu olaylara karşı değil, aynı zamanda numune ile refaransın ısı kapasiteleri arasındaki farka karşı da çok duyarlıdır. Ayrıca cihaz ile DSC-TG, DTA-TG ve iri malzemeler için (en fazla 5cmlük hacmi dolduracak numuneler için ) sadece TG gibi üç farklı analiz yapılabilmektedir.

Cihaz ile, kütle değişimi, dekompozisyon, termal kararlılık, oksidasyon, dönüşüm entalpisi, spesifik ısı (Cp), faz geçiş sıcaklıkları, cam geçiş sıcaklığı, kristalizasyon davranışları, vb. analizler yapılabilmektedir.

Sistem oda sıcaklığı ile maksimum 1600°C sıcaklık aralığında 0.001-30 0K/dk ısıtma hızı ile ölçümler yapabilmektedir.

Ölçümler inert atmosferde (Yüksek saflıkta Argon gazı kullanılarak) yapılabilinmektedir.

Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz DTA/DSC-TG analizlerinin görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

19 Şubat 2016, Cuma 490 kez görüntülendi