Cihazın Adı: CIVA POROZİMETRESİ

Cihazın Markası: MICROMERITICS

Cıva porozimetresi, toz veya yığınsal numunelerde por boyutu, por boyut dağılımı ve yüzey alanı ölçümleri ile kütlesel yoğunluk tayininde kullanılmaktadır. Ölçüm, cıva gibi reaktif ve ıslatıcı olmayan bir sıvının, yeterli basınç uygulanmadığı takdirde ince porlara giremeyeceği prensibi üzerine kuruludur. Cihaz, uygulanan basınca karşı hücrede azalan cıva miktarını, hücre uçları arasındaki kapasitans değişiminden tayin eder. Por boyutu ise basıncın fonksiyonu olarak hesaplanır. Cıva porozimetresi katalizör, seramikler, mineral ve maden ürünleri, sinterlenmiş materyal, yapı malzemeleri, biyolojik implantlar, membranlar,adsorbanlar, aktif karbon, zeolit, ilaç hammaddeleri, metalurjik tozlar, aşındırıcılar ve polimerler gibi malzemelerin gözeneklilik ve boyutsuz hacim dağılımlarının hesaplanmasında kullanılmaktadır.

  • Basınç: Düşük basınç; 50psia, yüksek basınç 60.000 psia
  • Cihazda 3 nm ile 360 µm aralığında iç gözenekler ölçülebilir

Merkezimizde gerçekleştirilmiş porozimetre analizlerinin görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

17 Şubat 2016, Çarşamba 769 kez görüntülendi